Welkom bij de SGP-fractie van de gemeente Houten

Via onze site willen wij u graag op de hoogte houden van het politieke reilen en zeilen in de Houtense politiek in het algemeen en onze rol hierin als SGP-fractie in het bijzonder. Informatie, standpunten, motie’s en voorstellen treft u onder de diverse ‘knoppen’ aan. Lees het verkiezingsprogramma 2014 – 2018.

Via deze site kunt u ook vragen stellen of opmerkingen plaatsen. Want graag komen wij met u in contact. Enerzijds om te weten wat er leeft en anderzijds om de signalen uit de samenleving om te zetten in concrete voorstellen in de gemeenteraad. Het gaat er tenslotte om dat u prettig werkt, woont, recreëert, winkelt etc. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon bellen naar onze fractie. Graag verwijs ik u naar de telefoonnummers van de fractieleden van de SGP Houten. Kunt u gelijk kennismaken.

Dank voor uw bezoek aan de website.

Wouter van den Berg
Fractievoorzitter SGP

Deel op social media